تا همین چند سال  پیش کسی فکر  نمی‌کرد وسیله کوچکی مانند تلفن همراه یا موبایل بتواند بشر را آنقدر وابسته خود کند که حتی دور ماندن  از آن برای یک روز، برای بسیاری از افراد غیرقابل تحمل باشد. ولی آیا استفاده از ان ضرر داره وموجب بیماری میشه؟؟؟؟؟؟؟؟