به این دلیل که کیفیت شعر و شاعری در این دوره و زمونه اومده پایین مردم به موسیقی روی آوردن و بیشتر به اون علاقه نشون میدن.
یعنی یه جورایی خوانندگی و ترانه سرایی جانشین شاعری و شعر سرایی شده.
به نظر شما درسته؟