سلام.

من تا حدودی برنامه نویسی بلدم و دنبال ایده می‌گردم . یه ایده که خیلی هم آسون نباشه و بشه تک نفره اون رو نوشت.

اگر ایده ای بدید که خیلی عالی میشه.

راستی هرچی سریعتر بهتر.