امروز دسترسی به اینترنت در اکثر نقاط جهان – حتی کشورهای در حال توسعه- میسر است. درست مثل داستان‌های علمی‌تخیلی یک دهه پیش. اما این امکان و سرعت اتصال به اینترنت در همه جا یکسان وجود ندارد. تو کدام کشور‌ها سرعت بیشتر و کیفیت بهتر داره؟؟؟؟؟؟