هر انسانی که عقل دارد در مرحله ایی از دوران زندگی به پوچی میرسد . سوالم  اینه پوچی چیه و چگونه به وجود میاد؟

آیا آدمی‌که هیچ هدفی توو زندگی نداشته باشه یا با بحران روحی مواجه شده به پوچی رسیده؟

آدم‌های پوچ گرا چه مشخصاتی دارن؟