چرا یک هواپیما که مثلا میخواهد از روسیه به آمریکا برود، براحتی از قطب شمال عبور نمیکند و زمین را دور میزند؟