حداقل به این سوال پاسخ بدید تا ببینیم بعدا چی میشه!!!