کتابی چیزی سراغ دارید؟ بدجور تو کار کد نویسی و هک هستم. از گذاشتن رمز روی فایل‌ها که تو یکی دو شماره قبل گذاشتن هم خیلی فیض بردم .
اگه از همچین چیز‌هایی بلدید یا خوندید کامنت بذارید