2

چطوری تفریح کنیم و شاد باشیم؟

-
2

نگه داری حیوان در آپارتمان

-
3

چه اتفاقی تو مغز رخ میده که سوال ایجاد میشه؟

-
3

تعریف جلف یا تو دید چیه؟

-
6

چه عواملی باعث سکته و مرگ افراد جوان میشود؟

-
3

وضعیت جسد بعد از مرگ …

-
1

دیسکاس یا ورد پردیس مساله این است؟

-
2

تفاوت در توانایی ها و علایق، راه حل؟

-
2

چرا زیبایی در ذهن هرکس متفاوت است؟

-
1

چیشد یهو سوالات زیاد شد؟

-
14

چرا دنیای فیلم ها و انمیشن های کمپانی والت دیزنی انقدر لذت بخشه انقدر ب قول خودمون با صفاست؟

-
16

چرا ایران ی قهرمان کمیکی نمیسازه ؟

-
7

تفاوت فرهنگ ها از کجا بوجود اومد؟

-
10

واقعا ی سری چیزا چ بدردمون می خوره ک یاد میدن بهمون؟

-
7

بهترین مکان تفریحی ایران؟

-
7

چرا همه چیزیو ک ندیدم ولی دربارش اطلاعات داریم متفاوت تصور میکنیم مثلا جن ها یا ی فامیل ک ندیدیمش ؟

-
4

چجوری کمیک بسازم؟

-
7

چرا خورشید از دور زرده از نزدیک قرمز؟

-