20

چرا بعد از پنج شنبه ، شش شنبه نیومد ؟

-
26

روزایی که حس خوبی نداری چکار میکنی ؟

-
8

چرا قابیل ،هابیل رو کشت؟

-
40

یه سوال که دوست داشتی ازت بپرسن ولی نپرسیدن بگو و جواب بده

-
43

فک می کنی من بتونم عصبانیت کنم؟ انقد که گریت رو در بیارم؟

-
14

اگه اعدام بخوای بشی قبل اعدامت چه جمله ای رو میگی؟

-
21

وقتی بچه دار بشی می زاری بچت به اندازه خودت بشینه پای کامپیوتر؟

-
11

آخرین بار که سرکسی داد زدی کی بود ؟

-
30

یه خاطره ی خیلی خیلی خنده دار؟

-
19

دستت به من برسه چکار میکنی؟

-
31

مشکل ترین درسی که پاس کردی چی بود ؟

-
13

وقتی کسی خیلی پرحرفی میکنه حوصلشو نداری چه طوری طرفو دکش میکنی ؟

-
16

درس خوندن سخت تره یا کار خونه کردن ؟

-
18

تاحالا شده دلت بخواد یه بخش از زندگیتو حذف کنی ؟

-
29

آخرین باری که از ته دل خندیدی و آخرین باری که از ته دل گریه کردی؟

-
23

بچه بودی دوس داشتی چی کاره بشی ؟

-
14

ریاضی رو تو یه کلمه تعریف کنین

-
20

بهترین عکسی که گرفتی؟

-