2

چگونه سوسک در انفجار هسته ای زنده میماند?!

-
2

انسان تکامل یافته چه چیزهایی را از دست داد؟

-
3

ماچطوردرخواست خودراازمغزمیخواهیم؟

-
1

اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک

-
0

نشر مقاله

-
3

چه اتفاقی تو مغز رخ میده که سوال ایجاد میشه؟

-
3

وضعیت جسد بعد از مرگ …

-
4

چرا پنگون ها زانو ندارند ؟؟!

-
6

چرا جانوران از خواب زمستانی نمیمیرند؟

-
9

چرا پای پرندگان در حالت عادی خمیده است؟

-
22

چرا عنکبوت در تارهایی که می‌تند، نمی‌چسبد و در آنها گیر نمی‌کند؟

-
3

دانشمندان فهمیدند که بعضی گیاهان جیغ میزنند! چطور و چرا؟

-
11

چرا با اینکه حیوانات ساعت ها زیر نور خورشید هستند پوستشان آسیب نمیبیند؟

-
23

آیا واقعا کفش دوزک ها بلدن کفش بدوزن؟؟!

-
59

صب زود ک پامیشم چیکار کنم دوباره خابم نبره ؟ ):

-
9

چرا صدای اردک ها اکو نمیشود

-
16

چرا وقتی از خواب بیدار می شیم دهانمان بوی بدی می دهد؟

-
7

روش گرفتن مار

-