4

چرا پنگون ها زانو ندارند ؟؟!

-
6

چرا جانوران از خواب زمستانی نمیمیرند؟

-
9

چرا پای پرندگان در حالت عادی خمیده است؟

-
22

چرا عنکبوت در تارهایی که می‌تند، نمی‌چسبد و در آنها گیر نمی‌کند؟

-
11

چرا با اینکه حیوانات ساعت ها زیر نور خورشید هستند پوستشان آسیب نمیبیند؟

-
23

آیا واقعا کفش دوزک ها بلدن کفش بدوزن؟؟!

-
9

چرا صدای اردک ها اکو نمیشود

-
7

روش گرفتن مار

-
168

چرا از سوسک ها چِندِشمان میشود(بعضی ها نمیشود)؟

-
32

موش و فیل..!؟

-
8

از نظر سر و صدا و زود تر تربیت شدن کدام نوع سگ بهتر است؟ژرمن یا هاسکی؟

-
6

چرا فقط شيرهاي ماده به شكار ميرن؟؟

-
12

مگس ها در زمستان کجا میروند؟

-
2

چرا بعضیا فکر میکنن دم مارمولک سمیه؟

-
28

چرا معمولا شيرهاي ماده به شكار ميرن؟؟

-
109

زنــــــــــــبـــور….

-
117

چرا شيرها از كفتار ها ميترسن….؟

-
10

فایده ی مگس چیه؟

-