20

هنوز واتیکان کوچکترین کشور دنیاست؟

-
22

شما چ کشوری رو دوس دارین؟؟؟

-
20

زمین چند ساله است؟

-
20

در کدامیک از کشورها 6ماه سال شب و6ماه سال روز است؟

-
78

زلزله….!!!

-
26

چرا زمین تحت تاثیر نیرویی که به سیب وارد میکند عملا ثابت است؟

-
21

جنگلهای مانگرو چیه؟

-
6

علت ستونهای ابی که در کره روی سطح دریا به وجود اومدن چی بون؟

-
؟
73

اگر تهران بلرزد؟؟؟؟

-
7

چرا رنگین کمان به شکل کمان است و به شکل یک خط راست نیست؟

-
2

چرا رنگین کمان به شکل کمان است و به شکل یک خط راست نیست؟

-
15

آیا در حال حاضر بشر می تواند زلزله را پیش بینی کند؟

-
38

جهان بدون یخ!

-
21

اگه خورشید جاذبش رو از دست بده چی میشه؟

-
2

کی راجع به سرامیک های پیزو الکتریک چیزی می دونه؟

-
2

کتاب زمین شناسی خوب چیه؟

-
14

چگونه زمین بوجود آمد؟

-
2

تعداد آتش فشان ها

-