1

چرا ستاره های نوترونی را میبینیم اما سیاهچاله را نه؟

-
1

کرمچاله دقیقا چیست؟

-
0

کتابی در رابطه با ویژگی ها و کلاً ساختار خورشید را معرفی کنید

-
2

یک کتاب در خصوص موجودات فضایی معرفی کنید

-
5

آیا سرعت انبساط جهان ، در این لحظه ؛ بیشتر از سرعت انبساط جهان لحظاتی بعد از انفجار بزرگ است؟

-
0

برای یک تحقیق در مورد پیدایش جهان ، چه منبعی را پیشنهاد می کنید؟

-
0

پلوتو بزرگتراست یا اریس؟

-
2

نجومی

-
6

آیا در کره ی ماه میشه آتیش روشن کرد؟«مبحثی که یک کلاس رو بهم زد»

-
1

چرا در مریخ آب وجود دارد ؟

-
4

دنیا ته داره؟سر داره؟محدوده؟نا محدوده؟کلن چقده و چقدرش توسط انسان کشف شده؟

-
45

دلیل منطقی ای درباره وجود یا وجود نداشتن آدم فضایی ها دارید؟

-
5

فضا به ماده احتیاج دارد یا ماده به فضا؟

-
12

نور

-
10

تغییر زاویه یتابش خورشید چه نتایجی دارد؟

-
86

خورشید گرفتگی

-
22

به نظر شما کل دنیا چه شکلی هست ؟!

-
15

آسمان چه رنگی است؟

-