0

پوچی چیست؟؟

-
2

آیا تلفن همراه ضرر داره؟؟؟؟

-
3

روش ۱۰۰%ی برای حل موازنه

-
2

چرا در فرمول شیمیایی شکر«C12 H22 O11»هیدروژن دوبرابر اکسیژنه؟

-
4

چرا با انکه در اب اکسیژن وجود دارد اب اتش را خاموش می کند

-
45

یه سوالی داشتم که از دوران راهنمایی ذهنم رو درگیره خودش کرده و کسی هم جواب منطقی نمیده.چرا در داخل هسته اتم،پروتن ها با این که بار هم نام دارند هم دیگر را دفع نمی کنند؟

-
147

چرا نمک یخ را آب می کند؟

-
56

آیا شلیک به باک ماشین سبب انفجارش می شه؟

-
31

ایا سرما وجود دارد

-
2

چگالی نوشابه و محلول آب و صابون

-
9

تجزیه CO2

-
16

دانشمندان چگونه اتم های جدید به وجود می آورند؟

-
18

سوالی در مورد جرم

-
19

جنس آتش چیست؟

-
5

چرا با افزایش دما مقدار اکسیژن کمتری درآب حل میشود؟

-
15

می خواستم ماده ای به من معرفی کنید که دارای اکسیژن ، نیتروژن و کربن باشه

-
248

چرا هرچه در اتم از هسته دور میشیم تغییرات فاصله لایه های الکترونی کمتر میشه؟

-
28

براساس معادله ی شرودینگر با وجود صفحه ی گرهی الکتر.ن چطور میتونه هم در اینور صفحه و هم در اونور صفحه باشه؟

-