51

استفاده از تفنگ در جنگ به صورت گسترده اولین بار کی بود؟

-
29

ایا باحرکت اسلحه مسیر گلوله چرخشی (کاد دار) می شه؟

-
23

بالگرد سریعتره یا گلوله؟

-
2

موشک های بالستیک چند نوع دارند؟

-
3

اندازه ی حاصل از لگد سلاح را چطور اندازه گیری میکنند؟

-
56

چرا به جعبه ی سیاه هواپیما میگن جعبه سیاه؟

-
4

فرقISISباISILچیه؟

-
17

بمب اتمی چگونه منفجر می شود؟

-
64

هواپیمای مالزی رو کی زده ؟ روسیه یا اکراین ؟

-
50

آیا هیتلر واقعا مرد؟

-
2

قدرت بزرگ ترین بمب اتم ساخته شده قدرتی حدود …. مگا تن TNT داشت

-
58

این سوال از جناب آقای جهان پناه پرسیده شده اما ورود به آن برای عموم آزاد و رایگان است!!!

-
10

توان نظامی ایران را چه گ.نه ارزیابی میکنید

-
219

ایران برای مقابله با داعش چیکارا کرده؟؟

-
50

داعش ایران را تهدید کرد…!

-
0

چهارمین پیشران موشک در زمین

-
3

جنگنده نسل پنجم ایران

-
24

چرا لباس سربازان در تمام جهان سبز یا کرم است؟

-