7

چرا خورشید از دور زرده از نزدیک قرمز؟

-
15

آیا یک هواپیما میتواند از زیر آب بیرون بیاید؟از لحاظ قوانین فیزیکی درست است؟

-
6

چرا فضا سیاه رنگ است؟

-
12

چرا جعبه سیاه هواپیما نارنجی است؟

-
23

بالگرد سریعتره یا گلوله؟

-
51

کی بلده هاورکرافت درست کنه؟؟؟

-
3

یک کتاب درباره هوانوردی…

-
3

اموزشگاه برای ساخت هواپیمای مدل

-
10

چرا تو سیاه چاله فضایی زمان وجود نداره؟

-
8

چگونه میتوان یک گلایدر ساخت و پرواز کرد؟

-
16

چرا هواپیما ها از قطب عبور نمی کنند؟

-
51

هواپیما ایرانیه به نظرتون چرا سقوط کرد؟

-
17

چرا هواپیما ها هنگام بلند شدن اندکی به چپ منحرف میشوند؟

-
61

هواپیمایی که در تهران سقوط کرد !!!!

-
15

چرا ابرها بالاتر از سطح زمین اند؟؟

-
59

ایا میتوان یوفو ساخت؟

-
53

جنس جعبه سیاه هواپیما از چیه؟

-
100

سوخو بهتره یا میگ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

-