دوستان تفاوت این دو کیفیت با هم چیه ؟
(به غیر از حجمشون )

«۷۲۰p x۲۶۵ – RMTeam»
«۷۲۰p x۲۶۵ – YSTeam»